Matematika

 Nudim vam inštrukcije iz matematike od osnovnošolskih osnov deljenja do srednješolskih vektorjev in integralov, ter vse vmes:

  1. Številske množice (naravna, cela, racionalna, realna in kompleksna števila),
  2. Geometrija in vektorji (geometrija v ravnini in prostoru, merjenje likov, vektorji),
  3. Funkcije (množice, linearna, potenčna, kvadratna, racionalna, eksponentna, logaritemska funkcija, polinom, kotne funkcije, zaporedje),
  4. Kombinatorika, verjetnostni račun, statistika
  5. Diferencialni in integralni račun (limita, odvod, integral)

Pomoč je namenjena vsem ki obiskujejo osnovno šolo, srednjo šolo ali fakulteto (višješolski in visokošolski program).