Fizika

Na inštrukcijah razložim vsa poglavja od merjenja, gibanja, toplote, pa do elektrike in optike:

  1. Mehanika (merske količine in enote, gibanje, sile, gravitacija, gibalna količina, delo in energija, tekočine),
  2. Toplota (temperatura, notranja energija in toplota),
  3. Elektrika (električni naboj, električni tok, magnetno polje, magnetna indukcija),
  4. Nihanje, valovanje, svetloba,
  5. Atomika (zgradba atoma, elektronska energijska stanja v atomih, atomsko jedro)

Iz omenjenih snovi nudim pomoč za osnovno šolo, srednjo šolo ali fakulteto (višješolski in visokošolski) program.